Termenii și condițiile

Utilizând serviciul Cumpără bilete CFR Online NU mai este necesară prezentarea la ghișeele de vânzare din stații/agenții. Datele necesare efectuării călătoriei vor fi transmise pe email și vor fi accesibile oricând din contul de utilizator.

Atenție la declararea datelor de contact . Pe adresa de e-mail și numărul de telefon declarate inițial la înregistrare se vor transmite:

- pe adresa de email: biletele cumpărate precum și întreaga corespondență legată de tranzacțiile online efectuate prin accesarea acestui serviciu; link-ul de regenerare al parolei (când s-a uitat parola).

- prin SMS pe telefon: date privind tranzacțiile efectuate (ID bilet și sumă)

Atragem atenția că înscrierea greșită a adresei de e-mail, conduce la imposibilitatea utilizării serviciului de achiziționare a biletelor CFR online, iar înregistrarea unui număr de telefon incorect va face imposibilă avizarea prin SMS.

În cazul în care, ulterior înregistrării, se dorește schimbarea adresei de e-mail, a numărului de telefon sau adresă de corespondență, această modificare se efectuează din profilul de utilizator la secțiunea "Modifică datele contului". După modificarea datelor este necesar să se efectueze o reconectare.

Un utilizator al serviciului Cumpără bilete CFR Online este necesar să cunoască, să respecte și să fie de acord cu următoarele aspecte legate de utilizarea "biletelor CFR online":

1. Achiziționarea de "bilete CFR online" se poate realiza cu o anticipație maxima de până la 30 de zile ( perioadă calculată începând inclusiv cu ziua curentă și care reprezintă perioada maxima de vânzare cu anticipație în trafic intern), dar nu mai târziu de 6 ore față de ora de plecare a primului tren din rută (față de ora de îmbarcare) (sau 0 minute în cazul trenurilor între aeroportul Henri Coandă și București Nord). Practic se pot cumpără "bilete CFR online" cu anticipația maxima de vânzare în trafic intern, mai puțin pentru trenurile care circulă în intervalul de 6 ore (sau 0 minute în cazul trenurilor între aeroportul Henri Coandă și București Nord), de la ora introducerii cererii în sistem. CFR Călători își rezervă dreptul de a modifica termenele maxime de vânzare cu anticipație a legitimațiilor de călătorie (de 30 de zile) oricând dacă condițiile din exploatare impun acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri, cu avizarea prealabilă a călătorilor, de regulă cu cel puțin 2 zile calendaristice înainte ca modificarea să-și producă efectul. În cazuri fortuite, modificarea perioadei maxime de vânzare cu anticipație se poate face fără preaviz, cu notificarea pe site-ul oficial al CFR Călători.

2. "Biletele CFR online" sunt bilete NOMINALE și permit efectuarea călătoriei de către persoanele nominalizate în cerere numai la trenul/ trenurile pentru care a fost făcută solicitarea. Bilete CFR online NU permit întreruperea călătoriei.

3. În tren călătorii vor fi identificați după numărul de "ID bilet", numele acestora și un act de identitate . Este recomandat călătorilor să tipărească și să aibă asupra lor în tren "biletul CFR online" în formatul standard pentru acest tip de bilet, dar nu este obligatoriu. Persoanele de peste 14 ani împliniți se vor identifica în baza unui act oficial de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de conducere).

4. În conformitate cu actele normative în vigoare la călătoria pe calea ferată, categoriile de călători pentru care se pot achiziționa legitimații de călătorie prin serviciul "Cumpărare biletele CFR Online" se definesc astfel:

"adult" - se consideră orice persoană (indiferent de vârstă) care plătește tariful integral de transport sau cu reducerile acordate din tariful integral aferente diverselor oferte comerciale specifice pentru acest tip de client;

"copil" - se consideră copiii până cel mult la împlinirea vârstei de 10 ani, la data călătoriei, inclusiv cei până în 5 ani pentru care se solicită loc separat. Acești călători vor plăti tariful redus de "copil". Precizăm că dacă nu se cere loc separat, copiii de până la vârsta de 5 ani, beneficiază de gratuitate la călătoria cu trenul (deci nu este necesar să se achiziționeze bilet pentru aceștia și nici să fie declarați atunci când se cumpără bilet). În tren personalul cu atribuții de verificare și control, are dreptul să solicite să se facă dovada vârstei copiilor prin prezentarea unei copii a certificatului de naștere;

"tânăr" - se consideră persoanele cu vârsta de până la 18 ani neîmpliniți la data călătoriei în cadrul ofertei "Minigrup";

"elev" - se consideră tinerii care urmează o formă de învățământ obligatoriu, profesional/liceal acreditat/autorizat din România, care au carnet de elev vizat la zi și pe care va avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului. Elevii beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. Pentru călătoria la clasa I, vagon de dormit sau cușetă, elevi vor plăti integral diferențele tarifare, respectiv diferența de clasă și tariful de rezervare clasa I/supliment de pat (la călătoria la vagon de clasa I sau la vagon de dormit) sau tariful suplimentului de pat la călătoria cu vagon cușetă.

Pentru a cumpăra bilete online este necesar ca elevul să dețină un Id emis de CFR Călători (să aibă înregistrat și validat un profil pentru anul școlar în curs). Acesta se poate obține, anual, de la casele de bilete sau agențiile de voiaj, unde este necesară prezentarea în original (fizic) a carnetul de elev și a actul de identitate (dacă elevul are peste 14 ani).

La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte carnetul de elev vizat pentru anul în curs, iar pentru cei din învățământul liceal sau profesional acreditat și un act de identitate in original (carte de identitate sau pașaport). Elevii din învățământul primar și gimnazial vor prezenta doar carnetul de elev și o copie a certificatului de naștere. Elevii din clasele pregătitoare care nu au carnet de elev vor prezenta adeverință doveditoare și o copie a certificatului de naștere. Orice altă situație va însemna lipsa unei legitimații de călătorie valide, aplicându-se tariful de taxare în tren pentru adulți.

"student" - se consideră studenții români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România. Studenții beneficiază de reducere 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor. Pentru călătoria la clasa I, vagon de dormit sau cușetă, studenții vor plăti integral diferențele tarifare, respectiv diferența de clasă și tariful de rezervare clasa I/supliment de pat (la călătoria la vagon de clasa I sau la vagon de dormit) sau tariful suplimentului de pat la călătoria cu vagon cușetă.

Pentru a cumpăra bilete online este necesar ca studentul să dețină un ID emis de CFR Călători. Acesta se poate obține prin completarea formularului online (necesită autentificarea în cont) sau direct de la casele de bilete sau agențiile de voiaj, unde este necesară prezentarea în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Deoarece verificarea vârstei de maxim 26 ani se face în funcție de CNP, în prezent emiterea biletelor online pentru studenți se poate face doar în cazul celor cu CNP emis de autoritățile din România. În restul cazurilor, în etapa actuală, se pot procura legitimații de călătorie cu reducere doar de la casele de bilete inclusiv pentru studenții orfani sau cei proveniți din casele de copii pentru care este necesară verificarea adeverinței speciale.

La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte legitimația de student vizată pentru anul universitar. În mod exceptional pe durata stării de alertă/ stării de urgență, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituțiile implicate și beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită și prin prezentarea unei adeverințe emisă pentru anul universitar în curs (în condițiile în care unitatea de învătământ aparținătoare, a transmis confirmarea calității de student). Orice altă situație va însemna lipsa unei legitimații de călătorie valide, aplicându-se tariful de taxare în tren pentru adulți.

"adult cu card TrenPlus" - se consideră orice persoană indiferent de vârstă care posedă un card nominal Tren Plus, valabil la data achiziționării (cumpărării) biletului. Cardul Tren Plus se poate cumpără numai de la unitățile de vânzare CFR și este valabil 1 an de zile.

5. Prin utilizarea serviciului "Cumpărare bilete CFR Online" se pot achiziționa bilete CFR:

5.1 . pentru categoriile de clienți definite ca:

  • "adulți", "copii" în cazul biletelor/ofertelor standard (pentru o călătorie simplă) sau în cazul ofertei dus - întors;
  • "adulți" sau "tineri" în cazul ofertei Minigrup;
  • "elev" sau "student" conform legislației în vigoare pentru o călătorie simplă sau dus-întors;
  • "adulți cu card TrenPlus" în cazul biletelor/ofertelor standard (pentru o călătorie simplă sau dus-întors).

5.2 . pentru transportul bicicletelor nedemontabile - Bilet bicicletă, dacă se solicită un număr de biciclete egal cu numărul călătorilor pentru care se dorește rezervare, la bilete călătorie simplă sau dus-întors, numai dacă trenurile respective oferă astfel de servicii."

5.3 . pentru transportul câinilor însoțiți de către persoanele peste 18 ani Bilet pentru câine, numai pentru cei prevăzuți cu botniță, ținuți în lesă pe podeaua vagonului, în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a, fiind emis doar în legatură cu Bilete/Oferte standard sau cu Biletul Dus-Întors (nu este disponibil la Biletul Minigrup).

5.4 . la trenurile care circulă în trafic intern cu regim de rezervare (InterRegio - IR, InterCity - IC, Regio-Express - R-E, Regio - R) și anumite trenuri fără regim de rezervare a locului (R - Regio), numai pe rutele oferite de către aplicația de vânzare bilete CFR online pentru care butonul "Cumpără" este disponibil.

5.5 . la clasele comerciale (tipuri de vagoane) la care CFR Călători oferă astfel de servicii;

5.6 . pentru un număr maxim de călători pe tranzacție, în funcție de tipul de vagon, conform prevederilor de la pct. 9 de mai jos;

5.7 . dacă se solicită la fiecare tren din ruta selectată, pentru toți călătorii din tranzacție, același tip de vagon (clasă comercială).

5.8 . dacă se solicită loc separat pentru fiecare călător, la trenurile cu regim de rezervare (InterRegio - IR, InterCity - IC, Regio-Express - R-E, Regio - R), excepție la vagon de dormit și cușetă pentru copii de până în 10 ani.

5.9 . la vagon de dormit și cușetă, pentru copii de până în 10 ani este permis ca:

- pentru 2 copii care ocupă împreună un singur pat se plătește tariful unui singur supliment de pat,

- dacă nu se cere pat separat pentru un copil nu se plătește suplimentul de pat (se admite un singur copil cu însoțitor de fiecare pat, inclusiv pentru copii sub 5 ani).

6 . CFR Călători va aviza prin e-mail orice modificare care este legată de călătoria clienților care și-au achiziționat "bilete CFR online", dacă acestea sunt cunoscute (dispuse) cu mai mult de 24 de ore înainte de data și ora plecării primului tren din ruta (înainte de data și ora îmbarcării călătorului în primul tren din rută). Un utilizator înregistrat al serviciului Cumpără bilete CFR Online este obligat și rămâne direct răspunzător de verificarea mail-urilor transmise, pentru a lua cunoștință de eventualele modificări apărute în desfășurarea călătoriei sale. CFR Călători nu își asumă nicio răspundere în cazul în care a avizat utilizatorul asupra modificărilor, dar acesta NU a luat cunoștință cu anticipație de aceste informații. Informațiile respective vor fi disponibile și prin personalul de tren.

7 . CFR Călători își rezervă dreptul de a modifica oricând numărul trenurilor, al tipurilor de vagoane și al ofertelor tarifare puse la dispoziție pentru vânzarea online, fără o notificare prealabilă.

8 . Selectarea tipului de călător ca și înregistrarea corectă a celorlalte date necesare călătoriei, respectiv:

- Numele și prenumele călătorilor pentru tipul de călător: "adult", "copil" și "tânăr";

- Tipul călătorilor din punct de vedere tarifar (adult, copil, tânăr, adult cu card TrenPlus)

- ID-ul de validare pentru cumpărarea online a biletelor și CNP în cazul beneficiarilor de gratuitate/reducere pentru "elev" și "student"

- Numărul cardului TrenPlus (ID card) și CNP în cazul posesorilor de card TrenPlus;

- Data călătoriei, trenul/trenurile din rută, clasa/ tip vagon

se face pe propria răspundere a utilizatorului serviciului.

Înainte de accesarea butonului de "confirmare", se recomandă verificarea datelor selectate (referitoare la: data călătoriei, tren, relație, tip bilet/ofertă, număr și tip de călători, clasa/tip vagon).

Imediat după achiziționarea biletului CFR online (care se transmite în format electronic pe e-mail dar este disponibil si din contul de utilizator la secțiunea "Comenzi" sub-meniul "Biletele mele") clientul este obligat să verifice dacă datele înscrise pe acesta corespund cu datele solicitate . În cazul în care datele nu corespund, se poate solicita anularea biletului eronat în maxim o oră de la momentul achiziționării, fără reținere de comision . După expirarea acestui termen cererile se soluționează conform prevederilor de la pct.12.

Atragem atenția că în situațiile în care în tren călătorii nu au bilet valabil la trenul din data călătoriei sau nu se poate face dovada identității persoanei respective și/sau a calității declarate, respectiv de: copil, tânăr, titular card TrenPlus, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie valabilă și vor fi obligați să plătească tariful majorat de taxare în tren.

9. Numărul maxim de locuri care se pot rezerva într-o singură tranzacție online, diferă în funcție de tipul de vagon, astfel:

  • 12 locuri la vagoanele de clasă - loc pe scaun (clasa I-a, clasa a II-a), exceptând oferta Minigrup care se limitează la numărul de locuri din cadrul unui bilet ofertă;
  • 6 locuri la vagoanele cușetă cu 6 paturi în cabină;
  • 4 locuri la vagoanele cușetă cu 4 paturi în cabină;
  • 2 locuri la vagoanele de dormit cu 2 paturi în cabină și la vagoanele de dormit în regim "Single" (singur in cabina);
  • 3 locuri la vagoanele de dormit cu 3 paturi în cabină.

10 . În cazul în care se dorește achiziționarea de bilete pentru grupuri mai mari, clientul poate opta fie să facă mai multe comenzi în cadrul serviciului Cumpără bilete CFR Online, fie să se adreseze direct la ghișeele de vânzare ale CFR Călători. În cazul în care biletele pentru grupuri mari sunt achiziționate prin mai multe comenzi online (mai multe tranzacții), la trenurile cu regim de rezervare (InterRegio - IR, InterCity - IC, Regio-Express - R-E, Regio - R), locurile pot fi rezervate în același vagon folosind opțiunea de a selecta locuri în vagonul dorit. În acest caz, la pasul 3 "Număr și tip călători" se selectează "Opțiuni de călătorie" - " Personalizate" și se declară în câmpul "Număr vagon dorit", numărul de vagon obținut la prima tranzacție.

11. Modificarea datelor de călătorie ale unui "bilet CFR online" deja achiziționat (respectiv modificarea contractului de transport) se face de către utilizatorul înregistrat, din profilul propriu prin accesarea secțiunii " Comenzi" (de pe bara albastră de sus în pagina de start), sub-meniul " Operații asupra unui bilet " - funcția Modifică biletul. Aceasta operație se poate efectua numai în următoarele condiții :

11.1 Solicitarea se face doar pentru un bilet aflat în starea Plătit, cel mat târziu cu 6 ore înainte de ora de plecare a primului tren din rută (sau 0 minute în cazul trenurilor între aeroportul Henri Coandă și București Nord), de pe biletul inițial, pentru trenuri care circulă în intervalul disponibil pentru cumpărarea unui "bilet CFR online", respectiv pentru trenuri care au data de circulație cu până la 30 de zile anticipație, mai puțin pentru trenurile care circulă în intervalul de 6 de ore de la ora introducerii cererii în sistem;

11.2. Modificarea se realizează (se efectuează) pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toți călătorii de pe bilet și pentru toate trenurile care compun ruta respectivă. În cazul ofertei/ biletului dus-întors solicitarea de modificare se poate face numai pentru ambele călătorii, respectiv atât pentru călătoria de dus cât și pentru cea de înapoiere, iar cererea trebuie înregistrată cel mai târziu cu 6 ore înainte de ora de plecare a trenului de dus (sau 0 minute în cazul trenurilor între aeroportul Henri Coandă și București Nord);

11.3. Se poate solicita modificarea datei de călătorie, a trenului, a clasei/tipului de vagon și/sau a rutei în condițiile în care stațiile de plecare și destinație, numărul călătorilor, tipul (categoria) de călători precum și numele acestora de pe biletul inițial rămân neschimbate;

11.4. În cazul în care pentru noua călătorie se dorește rezervare la vagon de dormit (în cabină cu 3 paturi, 2 paturi sau în regim "single") și respectiv la vagon cușetă, numărul de călători de pe biletul inițial trebuie să respecte (să se încadreze) în numărul maxim de călători prevăzuți pentru o singură tranzacție (specificați la punctul 9);

11.5. Solicitarea de modificare a unui bilet achiziționat se poate efectua o singură dată, iar clientul achită comisioanele aferente și eventualele diferențe tarifare. Noul "bilet CFR online" (emis ca urmare a unei solicitări de modificare date călătorie) NU mai permite alte modificări, respectiv biletele aflate în starea: În urma modificării, plătit nu mai permit o altă modificare.

11.6. La modificarea unui bilet se poate solicita adăugarea unui bilet câine pentru rezervări la clasa a 2-a precum și bilet/bilete de bicicletă (pentru toți călătorii de pe biletul inițial) în cazul în care există astfel de servicii disponibile la noul tren la care se dorește călătoria .

11.7. Modificarea în cazul biletelor online care sunt emise și pentru bicicletă, sau pentru câine se poate face cu reținerea unui comision suplimentar de 10% din valoarea biletului de bicicletă, respectiv a biletului de câine.

11.8. La modificarea unui bilet care are inclus si bilet de bicicletă sau bilet de câine, se poate renunța la acestea (respectiv la biletul de bicicletă sau la biletul de câine). În acest caz, dacă se dorește renunțarea la biletul de câine sau la biletul de bicicletă, dacă noul tren, la care se dorește călătoria, nu are servicii disponibile pentru transportul bicicletelor , se restituie 90% din valoarea plătită pentru transportul biciclete, respectiv din valoare biletului de câine.

11.9. Modificarea biletelor online se efectuează numai cu plata diferențelor tarifare calculate conform reglementărilor în vigoare (diferențe de clasă/tip vagon, rută, tichetele de rezervare, etc)

11.10. ATENȚIE ! Modificarea datelor de călătorie la un tren care are tarife reduse (mai mici - de rang inferior, clasă inferioară sau cu oferte comerciale specifice) se face FĂRĂ restituirea diferențelor tarifare și a tichetelor de rezervare la vagoanele clasă . În acest caz dacă se dorește recuperarea diferențelor tarifare cuvenite este necesar sa se renunțe la biletul inițial, prin restituire (conform prevederilor de la pct.12) și cumpărarea unui alt bilet în conformitate cu noile cerințe. Precizăm că în acest caz sumele ce revin clientului plătitor, ca urmare a renunțării la călătorie (calculate conform prevederilor de la pct.12) se returnează de regulă în 3-5 zile lucrătoare în funcție de politica băncii emitente a cardului (cu care s-a efectuat plata), termen care conform legislației bancare în vigoare se poate prelungii și la 30 de zile. Menționăm că sumele NU se returnează pe loc și nici nu pot fi utilizate pentru plata altor bilete.

11.11. În cazul în care se dorește modificarea biletului cu renunțarea la călătoria cu vagon de dormit /cușetă, valoarea suplimentelor de pat pentru locurile rezervate la vagoane de dormit sau cușetă se restituie cu reținerea comisioanelor prevăzute la pct. 12.

11.12. După efectuarea operației de modificare, biletul inițial nu mai este valabil, iar călătorul primește un nou bilet în format pdf, conform noilor cerințe .

11.13. În situația în care s-a introdus eronat numele călătorilor, corectarea acestora este posibil a fi efectuată (realizată) numai dacă se solicită modificarea acestora cu cel puțin 24 ore înainte de plecarea primului tren din rută, prin transmiterea unei cererii de modificare a datelor introduse eronat, prin mail la adresa de poștă electronică: bileteonline@cfrcalatori.ro .

11.14. Biletele CFR online NU permit / nu dau dreptul la efectuarea următoarelor modificări:

- tipul de călător (adult, copil, tânăr, elev, student etc.),

- genul selectat (în cazul modificărilor solicitate la vagon de dormit),

- numărul călătorilor,

- stațiile de plecare/sosire declarate pe biletul inițial

- întreruperea călătoriei,

- modificarea unui bilet care a mai fost o dată modificat (bilet emis ca urmare a unei solicitări anterioare de modificare),

11.15. În cazul în care se doresc astfel de modificări (precizate la pct.11.14.) este necesar ca "biletele CFR online" respective (care nu corespund noilor cerințe) să fie restituite prin aplicație conform prevederilor de la punctul 12, urmând a se cumpăra alte "bilete CFR online", conform solicitărilor ulterioare.

12 . Renunțarea la călătorie cu restituirea tarifelor pentru acest tip de legitimații se poate face numai în baza unei cereri de restituire, cu respectarea următoarelor condiții:

12.1. de regulă, cererea de restituire este necesar să fie completată direct pe internet de către utilizatorul înregistrat din profilul propriu (prin utilizarea secțiunii "Comenzi", în cadrul aplicației online -pe bara albastră de sus în pagina de start, accesând "Operații asupra unui bilet " - funcția Renunțare la călătorie pentru un bilet aflat în una din stările: Plătit sau În urma modificării, plătit și va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează cu cel puțin 6 de ore înainte de data și ora plecării primului tren din rută (data și ora îmbarcării călătorului). După expirarea acestui termen (de 6 ore înainte de începerea călătoriei - sau 0 minute în cazul trenurilor între aeroportul Henri Coandă și București Nord) "biletele CFR online" NU se mai restituie. Excepție fac cazurile speciale prevăzute la pct.14;

12.2. în cazuri deosebite în care călătorul se prezintă la o stație cf și reclamă imposibilitatea înregistrării cererii de restituire on-line, cererea de restituire se poate completa și la ghișeele de vânzare din unitățile CFR Călători, dar aceasta va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează cu cel puțin 6 de ore înainte de data și ora plecării primului tren din rută (data și ora îmbarcării călătorului);

12.3. solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toți călătorii de pe biletul respectiv și pentru toate trenurile care compun ruta respectivă (NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscriși pe bilet sau doar pentru o parte din trenurile din rută);

12.4. în cazul biletelor dus-întors se poate solicita restituirea și parțial doar pentru călătoria de înapoiere , dar numai după efectuarea călătoriei de dus și în condițiile în care solicitarea este introdusă cel mai târziu cu 6 ore înainte de începerea călătoriei de întors (sau 0 minute în cazul trenurilor între aeroportul Henri Coandă și București Nord) . În acest caz, pentru oferta dus-întors, tarifele de transport pentru parcursul neefectuat se restituie cu reținerea a 20% din valoarea tarifului de transport achitat la trenul de înapoiere ;

12.5. sumele aferente de restituit se calculează cu reținerea taxelor corespunzătoare de procesare, conform reglementărilor în vigoare accesibile pe site-ul oficial, la adresa https://www.cfrcalatori.ro/renuntarea-la-calatorie-restituiri/ dintre care amintim următoarele reguli principale:

12.5.1. Valoarea tichetele de rezervare pentru locurile de la vagoanele clasă NU se restituie (valoarea tichetelor de rezervare pentru fiecare tren și loc rezervat din rută se scade din suma plătită);

12.5.2. Valoarea suplimentelor de pat pentru locurile rezervate la vagoane de dormit sau cușetă se restituie cu reținerea unui comision de 10% dacă cererea este efectuată cel mai târziu cu o zi înainte de data de plecare a trenului din stația de îndrumare (formare) a acestuia sau de 50% dacă solicitarea se înregistrează în ziua de plecare a trenului din stația de îndrumare (formare) a acestuia ( dar nu mai târziu de 6 ore față de ora de îmbarcare la primul tren din rută - sau 0 minute în cazul trenurilor între aeroportul Henri Coandă și București Nord );

12.5.3. Valoarea tarifelor de transport (fără rezervare) se restituie cu reținerea unui comision de 10%, dacă cererea se înregistrează cu respectarea intervalului minim de 6 ore înainte de ora de plecare a primului tren din rută, cu excepția ofertei dus-întors la renunțarea parțială pentru călătoria de înapoiere, caz în care se reține 20% din valoarea tarifului de transport (fără rezervare) achitat pentru trenul de înapoiere ;

12.5.4. Valoarea biletului de bicicletă și a biletului de câine se restituie cu reținerea unui comision de 10% din valoarea acestora,

12.6. Sumele se vor vira direct în contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata (în nicio situație sumele aferente NU se restituie pe loc în numerar la ghișeele CFR Călători).

13. La cumpărarea biletelor CFR online, pentru trenurile cu regim de rezervare, locurile se atribuie automat după reguli predefinite (ținând cont de tipul de vagon și de preferințele exprimate de majoritatea călătorilor) în concordanță cu selecțiile efectuate de client (clasă, solicitarea unui anumit număr de vagon dorit, eventual poziție pat în cazul rezervării la vagon cușetă) fără posibilitatea alegerii acestora.

14. În cazuri deosebite, când din vina căii ferate, clientul se află în imposibilitatea efectuării călătoriei la plecare sau în parcurs, conform datelor inițiale de pe "biletul CFR online", pentru continuarea călătoriei cu un alt tren sau înapoierea în stația de plecare inițială (dacă este cazul în parcurs), este necesar ca acesta să se adreseze direct la ghișeele de vânzare ale CFR Călători din stația unde s-a produs incidentul/cazul respectiv. În aceste situații speciale, dacă se dorește renunțarea la călătorie, cererea de restituire se completează de regulă direct la ghișeele de vânzare ale CFR Călători din stația respectivă (pe formular standard). Cererea înregistrată online , din contul de utilizator, va fi luată în considerare NUMAI dacă s-a obținut de la unitatea de vânzare a CFR Călători dovada neefectuării călătoriei - prin solicitarea vizei de neutilizare (prezentarea la ghișeul stației pentru obținerea unui număr de înregistrare cerere), caz în care cererea se poate înregistra în maxim 3 zile calendaristice de la data producerii incidentului.

15. La călătoria cu trenul, clienții au la dispoziție mai multe oferte comerciale puse la dispoziție de CFR Călători și pot opta pentru una dintre acestea, în funcție de preferințele și cerințele specifice, beneficiind de diferite reduceri comerciale care de regulă NU se cumulează, după cum urmează:

15.1 Oferta "dus - întors

Oferta este valabilă pentru o călătorie dus - întors pe relații de călătorie la care se utilizează câte un singur tren atât la călătoria de dus cât și la călătoria de întors, pentru orice tren disponibil la vânzarea online, orice clasă/tip vagon și orice rută, conform selecțiilor făcute, separat pentru parcursul de dus și respectiv de întors, pentru care se cunosc datele de efectuare a călătoriilor atât la dus cât și la întors. Condiția este ca stația de sosire pentru călătoria de dus să fie identică cu stația de plecare pentru călătoria de înapoiere, iar stația de sosire pentru călătoria de întoarcere să fie identică cu stația de plecare pentru călătoria de dus.

La oferta "dus-întors" pentru "adult" se acordă o reducere de 10% din tariful de transport integral pentru fiecare tren în parte (trenul de dus și respectiv trenul selectat pentru călătoria de înapoiere). Tariful tichetului de rezervare loc la vagon clasă sau a suplimentului de pat la vagon de dormit sau cușetă, se achită integral.

Biletul "dus-întors" la vânzarea online se poate emite și pentru călătorii din categoria "copil", "elev" și "student", dar în acest caz se acordă numai reducerea oferită de calitatea respectivă în baza actelor normative (corespunzătoare pentru: "copil", "elev" și "student"), fără nici o altă reducere suplimentară.

La oferta "dus-întors" este necesară stabilirea cu exactitate a datei, a trenului, a clasei / tipului de vagon cu care se dorește efectuarea călătoriei, atât de dus cât și de înapoiere . Călătorul poate solicita pentru călătoria de întoarcere orice dată din perioada de vânzare cu anticipație, începând cu aceeași zi ca și călătoria de dus, dar nu mai devreme de 60 de minute de la ora de sosire în stația de destinație a trenului de dus.

Reducerile acordate la oferta "dus-întors" NU se cumulează cu alte reduceri (de tip: anticipație, fidelitate, Minigrup, Card TrenPlus, etc.).

15.2. Oferta "Minigrup 2-5 persoane"

Se achiziționează numai la călătoria cu vagoanele de clasa a 2-a, cu un singur tren în zilele de luni până joi, pentru grupuri mici începând de la 2 până la maxim 5 persoane considerate din punct de vedere tarifar "adult", acordându-se reduceri din tariful de transport integral, începând de la 10% (pentru 2 persoane "adulte") și ajungând până la 25% (pentru 5 persoane "adulte"). Tariful tichetului de rezervare loc de la vagonul clasă aferent fiecărui călător, se achită integral.

Tinerii de până la 18 ani neîmpliniți la data călătoriei, beneficiază de 50% reducere față de tariful unui "adult", dacă sunt în număr par. Din punct de vedere tarifar 2 "tineri" se consideră 1 "adult" și beneficiază de 50% reducere din tariful redus de "adult" corespunzător biletului Minigrup respectiv (în funcție de numărul de persoane din cadrul Minigrup-ului). Dacă numărul de "tineri: dintr-un "Minigrup" este impar atunci, 1 "tânăr" se consideră (din punct de vedere tarifar) "adult".

Reducerile acordate la oferta Minigrup NU se cumulează cu alte reduceri (de tip: anticipație, fidelitate, dus-întors, card TrenPlus, etc.).

15.3. Card TrenPlus

În baza cardului nominal "TrenPlus" se pot cumpără în perioada de valabilitate a acestuia, bilete CFR online în număr nelimitat, pe orice relație, la tren de orice rang și clasă comercială, cu o reducere de 25% din valoarea tarifului de transport integral. Tariful de rezervare a locului clasă și tariful suplimentului de pat / cușetă se achită integral.

Reducerea acordată în baza acestei oferte NU se cumulează cu alte oferte comerciale (dus-întors, Minigrup, anticipație, fidelitate, reduceri procentuale acordate pe anumite relații, etc.) sau facilități stabilite în baza unor acte normative.

În tren, călătorul este obligat să prezinte împreuna cu biletul și cardul TrenPlus în baza căruia s-a emis, precum și un act de identitate (CI/BI/pașaport).

În situația în care la controlul în tren, pentru o legitimație de călătorie cu reducere procurată în baza unui card TrenPlus, nu se prezintă și cardul respectiv, călătorul este obligat să plătească diferențele tarifare la tarif de taxare în tren, respectiv diferența între tariful de taxare în tren corespunzător rang, clasă, distanță și suma efectiv plătită pentru biletul prezentat.

Cardul TrenPlus poate fi procurat, contra cost, de orice călător, indiferent de vârstă, în baza unei cereri scrise (formular tipizat) în care să se menționeze data de începere a valabilității, numele posesorului, CNP, adresa și opțional alte date de contact (e-mail, etc.), numai de la casele de bilete ale stațiilor și agențiilor de voiaj CFR care au sistem electronic de emitere a legitimațiilor de călătorie.

15.4. Reduceri pentru cumpărarea cu anticipație a "biletelor CFR online"

La biletele pentru adult și cele pentru copii (până în 10 ani) se acorda reduceri din tariful integral de transport (tichetul de rezervare plătindu-se integral) în funcție de perioada de anticipație cu care sunt achiziționate legitimațiile de călătorie. Reducerile încep de la 5% la achiziționarea cu o anticipație de 6 zile și ajung până la 10% dacă achiziționarea se face cu o anticipație de peste 11 de zile. Reducerile de anticipație nu se aplică biletelor dus-întors, la oferta Minigrup sau la alte oferte comerciale. Reducerea se aplică numai la tariful de transport integral pentru călătoria simplă doar pe un sens și se cumulează doar cu reducerile acordate pentru fidelitate.

15.5 Reducerea de "fidelitate"

La achiziționarea biletelor de tren pentru adult și copil, pentru călătoria cu trenuri succesive aparținând CFR Călători (călătorie simplă), se acordă reduceri de până la 20%, (din tariful integral) denumite "reduceri de fidelitate", astfel:

- 10 % dacă pentru călătoria între stația de cale ferată de plecare și stația de cale ferată de destinație se utilizează două trenuri succesive ale CFR Călători;

- 15 % dacă pentru călătoria între stația de cale ferată de plecare și stația de cale ferată de destinație se utilizează trei trenuri succesive ale CFR Călători;

- 20 % dacă pentru călătoria între stația de cale ferată de plecare și stația de cale ferată de destinație se utilizează patru trenuri succesive ale CFR Călători.

Prin "tren succesiv" se înțelege trenul la care stația de cale ferată de plecare (îmbarcare) este identică cu stația de cale ferată de sosire (debarcare) de la trenul anterior, iar la trenurile din parcursul călătoriei ora de plecare a ultimului tren de legătură ales trebuie să fie într-un interval de maxim 48 de ore, față de ora de plecare din stația de îmbarcare a călătorului.

Intervalul între ora de sosire a unui tren și cea de plecare a următorului tren de legătură în parcurs nu poate fi mai mic de 5 minute și nici mai mare de 23 de ore și 59 de minute.

Dacă se respectă condițiile menționate mai sus la cumpărarea unui bilet de tren pentru adult și pentru copil, se acordă automat reducerile de fidelitate menționate mai sus.

Reducerile de fidelitate se aplică numai la tariful de transport integral pentru călătoria simpla atât pentru adult cât și pentru copil și se cumulează doar cu reducerile acordate pentru anticipație. NU se cumulează cu cele de la oferta dus-întors, Minigrup sau alte oferte comerciale.

16. Ofertele comerciale specifice CFR Călători sunt puse la dispoziția clienților (călătorilor) numai în termenii și condițiile stabilite pentru comercializare .

CFR Călători își rezervă dreptul de a modifica condițiile de comercializare sau de a sista oricând aplicarea uneia sau mai multor oferte comerciale proprii.

17. În intervalul orar 01:15 - 03:00 (noaptea), serviciul este indisponibil (suspendat) datorită operațiilor de mentenanță ale sistemului.

18. Verificarea și configurarea browserul de Internet utilizat astfel încât mail-urile aferente aplicației "Cumpărare bilete CFR Online", să nu fie trecute automat în "Spam" (datorită setărilor specifice ale aplicațiilor de navigare sau ale furnizorului de internet, etc), cade în sarcina utilizatorului.

19. Înainte de utilizarea serviciului Cumpără bilete CFR Online și ori de câte ori apar nelămuriri legate de modul de completare a câmpurilor, utilizatorul înregistrat are obligația de a citi cu atenție "manualul de utilizare" al serviciului din HELP. Sugestii și întrebări se pot adresa pe mail la bileteonline@cfrcalatori.ro

20. CFR Călători nu își asumă nicio răspundere în cazul în care utilizatorul completează/ selectează eronat (din necunoaștere, neatenție, etc) câmpurile prin care solicită achiziționarea de "bilete CFR online" .

21 . Călătorii care au "bilete CFR online" sunt obligați să se informeze și să respecte în totalitate prevederile legale în vigoare referitoare la călătoria pe calea ferată (inclusiv cele legate de transportul bagajelor) ca orice călător obișnuit.

22. Pentru utilizatorii înregistrați aparținând "distribuitorilor autorizați", condițiile de utilizare ale serviciului sunt stipulate prin contractele specifice încheiate cu SNTFC CFR Călători SA.

23. Emiterea facturii electronice pentru "biletele CFR online" se face din contul utilizatorului care a cumpărat biletul, prin utilizarea secțiunii "Comenzi", în cadrul aplicației online (pe bara albastră de sus în pagina de start), accesând "Operații asupra unui bilet " - funcția Factură pentru un bilet aflat în una din stările: Plătit sau În urma modificării, plătit, introducând pe proprie răspundere datele obligatorii de facturare, respectiv:


- pentru persoana fizică - Nume Prenume și adresa. Opțional se pot introduce și datele referitoare la: serie și număr act de identitate și CNP-ul.

- pentru persoana juridică - Nume firmei, CIF (cod de identificare fiscal), adresa. Opțional se pot introduce și datele referitoare la: nr. ord. registrul comerțului, cont bancar și nume bancă.

Factura se poate obține numai dacă completarea și validarea cererii cu datele de facturare din profilul propriu se încadrează în termenul legal, respectiv până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare celei în care s-a achiziționat biletul CFR online. După completarea datelor și validarea acestora, factura se generează și se transmite automat prin e-mail, dar poate fi tipărită sau salvată în format pdf și din contul de utilizator de la secțiunea "Biletele mele".

Factura se poate emite numai pentru tot biletul CFR online în ansamblul său (respectiv pentru toți călătorii menționați în cadrul tranzacției respective).

Pentru biletele CFR online la care s-au modificat datele inițiale de călătorie și pentru care s-a solicitat factură pentru biletul inițial, precum și pentru biletele la care s-a solicitat renunțarea la călătorie, cererea emiterii facturii se face pe e-mail la adresa bileteonline@cfrcalatori.ro.

24 . Tranzacțiile bancare de tip e-Commerce (prin care se efectuează plata aferentă biletelor CFR online) sunt asigurate, conform legislației în vigoare, de furnizori acreditați în acest sens (ale căror sigle se regăsesc pe pagina de autentificare). Tipurile de carduri acceptate în prezent de partenerii noștri sunt: MAESTRO, MASTERCARD, VISA și VISA ELECTRON.